رفیق عزیز ب ب لوکس شاپ در صورتی می‌توانید از ما تقاضای وام داشته باشید که بیش از 4 میلیون تومان از ما خرید کرده باشد در صورتی که این میزان از ما خرید کرده اید به شما وام‌های یکساله تعلق می‌گیرد. در صورت تمایل در پنل کاربری خود برای ما درخواستتان را ثبت نمایید.